Veenbranden: Vrijheid

Heerenveen - Wie kan me zeggen wat vrijheid is? En bevrijding? Het zal een deel van onze voorspoed zijn. Hoe erg sommige mensen het leven in ons land ook inschatten, vergeleken met veel andere landen gaat het ons over het algemeen aardig goed. Geen Nederlanders op de vlucht, een heel mooie score op de wereldranglijst van persvrijheid. Journalisten hoeven hier vanwege hun werk niet voor hun leven te vrezen. Maar aan de grenzen van onze vrijheid is het toch wel wat morsig.

Deze week sprak ik een ambtenaar, niet in Heerenveen,, bijna 65 en helemaal niet blij met de verworvenheid dat zijn pensioen binnenkort in gaat. Hij voelt zich sterk betrokken bij zijn taak. Het archiveren van graven op een aantal begraafplaatsen. Hij houdt nauwgezet bij wie waar is begraven, welke nabestaande aanspreekbaar is, wie komt en wie gaat. Dozen correspondentie, een keurig computerprogramma, plattegronden waarop graven zijn ingetekend en spoorloze familieleden. Hij voelt zich verantwoordelijk voor een taak die meer omvat dan één persoon aan kan. Graag gaat hij nog wat jaren door. Maar dat mag niet, op grond van geldende regels. De kalender geeft zijn vertrek aan als een soort executiedatum. Is dat vrijheid? Waar is de pas verworven vrijheid die kinderopvang biedt/ bood aan beide ouders zich door te werken te kunnen ontwikkelen? Recht op werk dat voldoening geeft, brengt dat ook vrijheid? Padapikirsaya