Scholieren zorgen voor veel oranje in centrum Heerenveen

HEERENVEEN - Bijna vierhonderd leerlingen uit de groepen 7 en 8 van 21 basisscholen in de gemeente Heerenveen, van Oudehaske tot Jubbega,doen in de periode van woensdag 22 mei tot en met vrijdag 24 mei a.s.praktisch verkeersexamen. Het examen wordt op de fiets afgelegd in het centrum van Heerenveen.Deze scholieren hebben in april theorie examen afgelegd en zijn daarvoor geslaagd.

De scholieren die examen doen dragen voor eigen veiligheid -en als herkenning voor het overige verkeer, een oranje hesje met rugnummer. Het centrum van Heerenveen heeft tijdens het schoolverkeersexamen veel oranje op straat. Het komende schoolverkeersexamen wordt georganiserd door de gemeente Heerenveen,team Heerenveen van politie Fryslan en de Heerenveense afdeling van Veilig Verkeer Nederland.Voor de vrijwilligers van Veilig Verkeer, is dit de start van nog meer schoolverkeersexamens die buiten Heerenveen worden gehouden.Al vooruit lopend op mogelijk toekomstige gemeentelijke herindeling, met optie dat Akkrum bij Heerenveen wordt gevoegd organiseert VVN Heerenveen de praktische verkeersexamens in Grou en Akkrum.Verder verleent deze aktieve VVN afdeling met haar vrijwilligers assistentie aan Joure en in Lemmer bij de schoolverkeersexamens aldaar. Door de organisatie van het verkeersexamen is in het centrum van Heerenveen een examenroute uitgezet. Deze route is gemarkeerd en herkenbaar voor de scholieren door gele richtingpijlen op het wegdek en met (tijdellijke) verkeersborden. Verdwalen is er niet bij, alhoewel sommige examenkandidaten ten gevolge van de examenspanning nog wel eens borden over het hoofd zien.Maar dankzij de controleurs van Veilig Verkeer, die op zes vaste locaties waarnemingen doen, komt iedereen na bij het politiebureau aan de Atalantastraat te zijn gestart daar ook weer terug.Bij de controleposten worden de scholieren op hun verkeerskennis- en gedrag beoordeeld en worden aantekeningen gemaakt. Met losse handjes fietsen, niet achteromkijken en geen hand uitsteken bij verandering van richting, verkeersborden negeren of over een voetpad fietsen wordt bestraft met minpunten.Voorafgaande aan het examen wordt de fiets van de examenkandidaat door leden van VVN gekeurd. Als de aangeboden fiets op grond van wettelijke gestelde eisen wordt afgekeurd bestaat de mogelijheid dat men zakt voor dit examen en dus geen vekeersdiploma krigt.