Vrijwilligers en letselschade

Heerenveen - Wie is er aansprakelijk voor vrijwilligers met letselschade? Veel organisaties en sportclubs kunnen niet zonder. Vrijwilligers vormen het hart van menig vereniging. Het is daarom belangrijk goed voor vrijwilligers te zorgen. Maar hoever reikt de zorgplicht voor de vrijwillige medewerker in een organisatie?

Wanneer een werknemer tijdens zijn werk (letsel)schade oploopt, is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade. De werkgever zal moeten aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat iemand schade lijdt. Dit wordt de zorgplicht van de werkgever genoemd.

Voorbeeld

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen waarin werd beslist dat deze zorgplicht ook kan gelden voor vrijwilligers. Een vrijwilligster op een manege werd tijdens het testen van een paard uit het zadel geworpen, waardoor haar rechterarm brak en haar linkerelleboog werd verbrijzeld, met blijvend letsel tot gevolg. De vrouw was een uitstekend amazone. Het Gerechtshof bepaalde in deze zaak dat de manege aansprakelijk is voor de schade geleden door de vrijwilligster.

Zorgplicht

De zorgplicht van een werkverschaffer (bijvoorbeeld een vereniging) is geen absolute garantie dat altijd de letselschade van een werknemer/vrijwilliger zal worden vergoed. Wanneer kan worden aangetoond dat de vrijwilliger door bewuste roekeloosheid of door opzet schade heeft opgelopen, is de werkverschaffer niet of minder aansprakelijk. In de wet is niet duidelijk vastgelegd hoever de zorgplicht reikt. De rechter zal zich in elk afzonderlijk geval moeten uitspreken. In de praktijk blijkt echter, dat zelfs als vrijwilligers onvoorzichtig zijn geweest, de vereniging toch vaak aansprakelijk wordt gehouden door de rechter.

Conclusie

Het werken met vrijwilligers is niet vrijblijvend. Wanneer een vrijwilliger tijdens zijn werkzaamheden schade lijdt, dan is de vereniging of organisatie in beginsel aansprakelijk, tenzij opzet of bewuste roekeloosheid kan worden bewezen. Het belang van een goede aansprakelijkheidsverzekering voor organisaties met veel vrijwilligers zal hiermee duidelijk zijn. Voor meer informatie: www.wolthersjagersma.nl