Terre des Hommes winkel zet vrijwilligers in zonnetje

HEERENVEEN - Meer dan de helft van het 36-tal vrijwilligers dat de Terre des Hommes winkel aan de Ged. Molenwijk 57 in Heerenveen vijf jaar heeft gediend, is tijdens een bijeenkomst in restaurant Lotus geëerd met een bronzen druppel en een certificaat.

Daarvoor waren vrijwilligerscoördinator Nora Dankers en hoofd Projecten Hans Guijt van het hoofdkantoor in Den Haag naar Heerenveen afgereisd. “Een perfect ingerichte winkel en een voorbeeldig resultaat”, zo lieten zij weten, refererend aan het in vijf jaar behaalde resultaat van €150.000 netto, dat werd vergaard dankzij het inbrengen van mooie tweede hands goederen. “Daar zijn duizenden kinderen mee geholpen”, aldus Guyt, verwijzend naar de drie achtereenvolgens ondersteunde projecten: het hospitaalschip Abaré op een zijrivier van de Amazone in Brazilië, de Flying Doctors die voor hulverlening aan de Massai bevolking in Tanzania worden ingezet en nu het Devadasi project in India. De eerste beide projecten zijn nu via lokale overheidssteun verzelfstandigd. In India ligt thans de nadruk op scholing en gezondheidszorg, waarmee wordt voorkomen dat meisjes (de jongste nog maar 4 jaar . . .) in de prostitutie belanden. Ook de moeders van die kinderen worden daar bij betrokken. “Terre des Hommes is daarmee on track”, aldus de afscheidnemende voorzitter Albert Borkent van de stichting TdH winkel Heerenveen. Hij droeg daarbij de voor die gelegenheid speciaal vervaardigde voorzittershamer over aan zijn opvolger Aad Kant. Een compliment bij die gelegenheid kregen de sturing gevende coördinatoren Anneke de Jonge en Alie Goeman en de vrijwilligers Tineke Cupido, Ria Pijlman-de Lang, Petra Visser, Betty Wagenaar, Truda Bemelaar-Wit, Anneke Koning, Tiny van der Laan, Anita Nijdam, Geertje Kooistra, Corrie Aukema, Alie Wuring, Corrie Kampherbeek, Ida Hueting en Korrie Brander (beiden een oorkonde), Jan Kuperus (de nuttige klusjesman) en de bestuursleden Albert Borkent, Jolanda Hes en Jan de Kroon elk een bronzen druppel en een boeket bloemen als waardering uitgereikt. Foto: Douwe Jan de Kroon