Weinig belangstelling voor restant inventarisatie Huize Lindenoord

WOLVEGA - In opdracht van de gemeente wordt binnenkort gestart met de restauratie/renovatie van Huize Lindenoord aan de Van Harenstraat in Wolvega. Een deel van de inventaris is door de gemeente hergebruikt. Het restant van de inventaris werd woensdagmiddag te koop aangeboden, waaronder diverse (hang)lampen, meubelstukken uit de voormalige burgemeesterskamer (waaronder een bureau van Boll & Sharp) en de tafels en stoelen uit de voormalige raadzaal.

Het aantal belangstellende op de kijkmiddag viel wat tegen. Op een inschrijfformulier kon per artikel een bod worden uitgebracht. Bij meerdere biedingen op een artikel wordt op 21 mei gegund aan de hoogste bieder, bij gelijke biedingen wordt er geloot. Alle inschrijvers ont vangen een bericht. Op 27 mei wordt begonnen met de interne verbouw voor de huisvesting van het onderwijsinstituut Comperio uit Oldeberkoop, dat nog dit jaar verhuisd naar Wolvega. De verbouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Houwer Jansen uit Oldeberkoop en moeten voor 1 december worden opgeleverd. (Foto: Lenus van der Broek).