Open zitting Iris Rebekkahloge Heerenveen

HEERENVEEN - Iris Rebekkahloge, de vrouwenloge van de Heerenveense Odd Fellows, houdt woensdagavond 29 mei vanaf 19.30 uur een open zitting. Deze open zitting, die voor geïnteresseerden toegankelijk is, biedt ook de mogelijkheid nader kennis te maken met het werk van de Odd Fellows. Een wereldwijde organisatie die in Nederland en België ruim 3500 leden telt.

De Orde van Odd Fellows wil, ongeacht geloof, cultuur of afkomst, mensen verbinden en zich dienstbaar maken naar anderen. Zij vormen een vereniging op ethische grondslag en de organisatie streeft ernaar die eigenschappen in de mens te ontwikkelen, die leiden naar grotere verdraagzaamheid jegens de medemens. ,,In onze loge komen wij een keer per twee weken bij elkaar om onze “accu” weer op te laden. Daarmee proberen wij enerzijds naar buiten toe gestalte te geven aan onze grondbeginselen en anderzijds ook te bouwen aan onze eigen vorming. De loge is voor ons een plaats waar wij naar elkaar luisteren en van elkaar leren, waarbij vertrouwen en respect hoog genoteerd staan. Het sociale aspect wordt als zeer waardevol ervaren." aldus een woordvoerster. Wie een open zitting wil bijwonen kan zich melden bij Diny Slager, telefoon 0513-636417 of per e-mail 21iris@oddfellows.nl . Op de website vindt u uitgebreide informatie: www.oddfellowsheerenveen.nl of de landelijke site www.oddfellows.nl.