Finse vrijwilligers op bezoek in De Knipe

DE KNIPE - In de afgelopen week bracht een groep van 23 vrijwilligers uit Finland, de regio Häme, een bezoek aan De Knipe en aan Gersloot-Polder. Zij zijn allen actief in dorpswerk en dorpshuizen.

Ze waren erg geïnteresseerd in hoe hier zaken tot stand komen en gerund worden. In De Knipe werden ze op de hoogte gebracht van hoe het Dorpshuis daar nu loopt, met de verschillende gebruikers en ook met veel vrijwilligers. Ook werden de plannen voor Gersloot-Polder gepresenteerd. Ze kregen daarna een rondleiding door het gebied, onderweg naar Gersloot-Polder waar een werkgroep bezig is om een klein dorpshuis te realiseren. Ze noemen het de “hûskeamer fan it doarp”. De Finnen waren erg onder de indruk van de werkzaamheden en deden veel ideeën op. Met name het gebied in “de Polder” had veel overeenkomsten met dorpen in het zuidelijke midden van Finland. Ook de problemen lijken op elkaar. Ontvolking, voorzieningenniveau en infrastructuur lijken op elkaar. Ze stellen zich de vraag hoe ze het landelijk gebied vitaal kunnen houden. Het bezoek was voor hen zodanig inspirerend dat ze andere regio’s in Finland zullen wijzen op het nut en de mogelijkheden van een bezoek hier.