JongerenPunt blijft strijden tegen jeugdwerkloosheid

HEERENVEEN - Het college van B&W heeft besloten met het JongerenPunt door te gaan tot 1 januari 2015. Het JongerenPunt begeleidt jongeren tussen de 16 en 27 jaar met vragen over opleiding, werk en inkomen. Wethouder Lykele Buwalda: “de inzet van het JongerenPunt is nodig, zeker nu de jeugdwerkloosheid oploopt”.

De inzet van het jongerenpunt werkt preventief op de instroom in de bijstand. 1 op de 3 jongeren werd geholpen zodat een aanvraag voor een bijstandsuitkering niet nodig was. Van de 185 bijstandsaanvragen in 2012 resulteerden er uiteindelijk 123 in een uitkering. Het jongerenpunt komt in actie tegen de oplopende jeugdwerkloosheid in de regio Heerenveen. Cijfers laten een forse stijging zien van de werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar: bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011. Vooral onder de hoogopgeleide jongeren en jongeren met een MBO 3 of 4 opleiding nam het aantal werkzoekenden fors toe in deze gemeente (gemiddeld met 76%). Het jongerenpunt is als project in 2005 gestart om te onderzoeken hoe de arbeidsparticipatie van jongeren kon worden verbeterd. Het jongerenpunt vervult als ‘spin in het web’ een belangrijke rol op de terreinen onderwijs & arbeidsmarkt en zorg & ontwikkeling en opvoeden & opgroeien. Naast alle vragen rondom werk, inkomen, opleiding en zorg kunnen jongeren er ook terecht voor vragen over (opvoeden en) opgroeien. Hierdoor wordt een efficiënte en noodzakelijke verbinding gemaakt tussen werk en inkomen enerzijds en zorg, opgroeien en opvoeden anderzijds.