Provinciale subsidie voor Posthuis

HEERENVEEN - De Provincie Fryslân heeft vanuit het projectbureau A7-Westergo een subsidie toegekend van € 50.000,- aan het project “Culturele Coöperatie” dat door het Posthuis Theater in Heerenveen is geïnitieerd. De bijdrage van de Provincie is bedoeld om te onderzoeken in hoeverre een Culturele Coöperatie in de regio Zuid Friesland kan worden opgezet en ook levensvatbaar kan zijn.

Met de op te zetten Culturele Coöperatie wil het Posthuis Theater in samenwerking met culturele en maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven, de lokale overheden en particulieren de kunst en cultuur, maar ook het cultureel erfgoed een positieve impuls geven. Daarbij zijn volgens het theater drie speerpunten van belang: het investeren in de (Friese) cultuur; het stimuleren van cultureel ondernemerschap en creatieve bedrijvigheid; en het internaliseren van de waarde en het belang van cultureel erfgoed. De coöperatie wil wat cultureel waardevol is, of kan worden, voor meerdere doelgroepen in Friesland kapitaliseren en het rendement ervan terug investeren in projecten, producten en activiteiten ten behoeve van zogenaamde “vertoningsplekken” in Zuid-Friesland. Hier worden openbare plekken als podia (zowel binnen als buiten) en musea mee bedoeld. De coöperatie wil door samenwerking tussen bedrijven, overheden, culturele instellingen, onderwijs, particulieren en media een platform creëren voor (jonge) makers en bedenkers van culturele en kunstzinnige producten, projecten en activiteiten om het cultureel bewustzijn, economische activiteiten en de kwaliteit van het leven en werken in de regio te bevorderen. De coöperatie wil niet alleen een bijdrage leveren aan het bevorderen van het maatschappelijk bewustzijn door het cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen en in stand te houden, maar ook aan alle partijen laten zien en voelen dat de kracht van hun propositie wordt versterkt als zij dit in de context van ons cultureel erfgoed plaatsen. In de aanvraag voor de subsidie geeft het Posthuis Theater twee redenen aan om in aanmerking te komen voor deze projectsubsidie: door samenbrengen en samenvoegen van verschillende belangen en activiteiten een mogelijke teruggang in het cultureel- en kunstaanbod in Friesland tegen te gaan en door de kwaliteit van werken en arbeidsproductiviteit in de regio te verbeteren door cultuur een plek te geven in het bedrijfsleven en andere organisaties.