Jongbloed in Heerenveen wordt Royal Jongbloed

HEERENVEEN - De Commissaris van de Koning in Friesland John Jorritsma, heeft deze week aan Jongbloed B.V. uit Heerenveen het predicaat Koninklijk uitgereikt.

Het bedrijf ontvangt deze onderscheiding in het jaar dat zij terugkijkt op 150 jaar ondernemen in de mediasector. Jongbloed heeft daarbij vakmanschap altijd hoog in het vaandel gehad. Het werken vanuit een christelijke achtergrond heeft het bedrijf sinds zijn oprichting een eigen kleur gegeven. Auke Jongbloed begon 150 jaar geleden in Leeuwarden met een onderneming ‘in kantoor en schrijfbehoeften’, in 2013 is Jongbloed een bedrijf met internationale allure. Ruim 88% van de grafische producten gaan naar het buitenland. Wereldwijd is Jongbloed marktleider in het verwerken van uiterst dunne papiersoorten (variërend van 22 tot 60 gram/m2). De productenreeks bestaat onder andere uit Bijbels, Liedboeken en Nieuwe Testamenten, als ook innovatieve producten zoals de dwarsligger, technische handboeken, catalogi en wetenschappelijke naslagwerken. De Uitgeversgroep vormt de andere divisie waarmee Jongbloed zich op de Nederlandstalige christelijke markt richt. Door middel van diverse imprints, producten en diensten is Jongbloed in staat om christelijk Nederland in de volle breedte te bedienen. Vrijwel alle vertalingen: de Statenvertaling (1637) tot de Herziene Statenvertaling (2010), de katholieke Willibrordvertaling (1975/1995) de NBV-bijbel (2004) en de op handen zijnde Bijbel in Gewone Taal in 2014 worden in samenwerking met Jongbloed gedrukt, uitgegeven en verkocht. Innovatie behoort tot het hart van Jongbloed: met de Dwarsligger in 2011 verkreeg Jongbloed internationaal bekendheid. Ook de digitale opmars gaat Jongbloed niet voorbij: de Bijbel is ook via de bijbelapp Pomegranate verkrijgbaar. Op het vlak van onderwijs lanceert Jongbloed dit najaar de serious game 12count . Op voorhand kan deze rekengame (op basis van de nieuwe exameneisen) op veel belangstelling vanuit het MBO rekenen. De feestelijke overhandiging van de oorkonde aan directeur H.C. van Woerden vond plaats in bijzijn van de familie Jongbloed en het voltallige personeel. Na afloop was er tijd om met elkaar het glas te heffen op deze mooie mijlpaal.