Brede steun gemeenteraad Heerenveen voor Tûmba

HEERENVEEN - Bij de behandeling van de perspectiefnota door de gemeenteraad van Heerenveen is brede steun uitgesproken voor discriminatiemeldpunt Tûmba. In een motie van GemeenteBelangen Heerenveen wordt het college van Burgemeestes en Wethouders verzocht niet te bezuinigen op de wettelijke taken van dit meldpunt.

PvdA, FNP, CDA, D’66, Combinatie Links, Groen Links en de Christen Unie steunden de motie van GemeenteBelangen. Mensen die discriminatie ervaren kunnen bij Tûmba terecht voor advies, ondersteuning en registratie. Hierbij gaat het vaak om discriminatie op grond van afkomst, huidskleur, religie, seksuele gerichtheid, sekse, politieke voorkeur, Fryske taal. Ook bij ontslag wegens zwangerschap of leeftijd kan sprake zijn van verboden onderscheid. Gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid een budget om discriminatie te voorkomen.