Overweg Rotstergaastweg Heerenveen veiliger

HEERENVEEN - De spoorwegovergang bij de Rotstergaastweg in Heerenveen wordt aangepakt. Dit heeft de stuurgroep voor de Rotstergaastweg vandaag besloten. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen en ProRail. Omdat er tussen Leeuwarden en Zwolle stapsgewijs meer treinen gaan rijden, is het nodig om de spoorwegveiligheid te verbeteren. De overgang bij de Rotstergaastweg is één van deze projecten.

De spoorkruising in de Rotstergaastweg is een intensief gebruikte overweg met relatief veel vrachtverkeer. Op dit moment moeten fietsers er twee keer de weg oversteken. In de nieuwe situatie blijven de fietsers aan één kant fietsen en krijgt het vrachtverkeer meer ruimte om de bocht te nemen. Voor het veiliger maken van de overweg is maximaal €1.500.000,- beschikbaar. Het project wordt betaald uit het RegioSpecifiek Pakket (RSP), de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. In totaal wordt er vanuit het RSP ruim 2 miljard euro geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Noord-Nederland. In het najaar worden de omliggende bedrijven, bewoners en geïnteresseerden geïnformeerd over de aanpassing.