Herstructurering Molenplein gaat toch door

HEERENVEEN - In de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond kreeg de herstructurering van het Molenplein toch groen licht van de raad. Het collegevoorstel de herstructurering om financiële redenen stop te zetten, was daarmee van de baan. Aan dit besluit van de raad lagen twee amendementen ten grondslag.

Eén van coalitiepartij GemeenteBelangen Heerenveen en één van de coalitiepartijen PvdA en VVD die gesteund werd door oppositiepartij het CDA. Daarmee was een meerderheid van de raad voor het doorgaan van de herstructurering. Namens het college gaf wethouder Siebenga aan het voorstel van de raad te willen volgen. Hij gaf ook aan dat het college grote vraagtekens had bij de door de partijen aangegeven financiële dekking van € 220.000. Siebenga stelde de raad voor de vergadering te schorsen en het college hierdoor tijd te bieden om het voorstel van een goede financiële dekking te voorzien. Na de schorsing gaf aan Siebenga een toelichting op de voorgestelde financiële dekking van het college. Een verhoging van het parkeertarief met € 0,05 met een opbrengst van € 75.000 en een taakstelling op parkeergebied van eveneens van € 75.000. Voor 2014 is hiermee voldoende dekking. In 2015 moet de nieuwe raad vervolgens nog een besluit nemen over een aanvullende maar eenmalige taakstelling van € 50.000. De raad was blij met de handreiking van het college en stemde vervolgens voor het doorgaan van de herstructurering. Alleen D66 stemde tegen en had geen bezwaar tegen de door het college voorgestelde plannen om supermarkten te vestigen bij het voetbalstadion.