Adviescommissie brengt 28 adviezen uit

WOLVEGA - Uit het jaarverslag van de Adviescommissie bezwaarschriften Weststellingwerf blijkt, dat er vorig jaar totaal 28 adviezen zijn uitgebracht. Het college van burgemeester en wethouders heeft 25 adviezen ongewijzigd overgenomen en op een drietal adviezen moet nog een beslissing worden genomen.

In 17 gevallen luidde de beslissing op bezwaar ongegrond, in 6 gevallen gegrond en in 2 gevallen niet-ontvankelijk. Opvallend is dat de commissie in dit verslagjaar minder hoorzittingen heeft hoeven te beleggen. Ook is het opmerkelijk dat in 2012 na overleg totaal 59 van de 87 bezwaarschriften zijn ingetrokken. In 2012 heeft het college in geen enkel geval afgeweken van het advies van de commissie. Tot slot blijkt uit het jaarverslag dat de Adviescommissie geen bezwaarschriften ter behandeling voorgelegd heeft gekregen tegen een of meer besluiten van de gemeenteraad. De commissie adviseert nog dat de besluiten goed onderbouwd moeten worden en hecht aan eenvoudig en begrijpelijke Nederlands taalgebruik, zonder afbreuk te doen aan de juridische aspecten. (Foto: Lenus van der Broek).