Wouter Teer zorginhoudelijk bestuurslid GGZ Friesland

FRYSL - ÂN De Raad van Toezicht benoemd op 1 november psychiater Wouter Teer als een nieuw bestuurslid voor GGZ Friesland. Teer wordt vanaf die datum lid van de Raad van Bestuur. Met de benoeming van Teer, eerder bestuurslid bij Antes, krijgt GGZ Friesland weer een tweehoofdig bestuur, waarbij het zorginhoudelijk beleid onder Teers aandachtsgebied valt. Teer vormt dan samen met bestuursvoorzitter Adriaan Jansen de Raad van Bestuur van GGZ Friesland.

De 58-jarige Teer voltooide in de jaren tachtig zijn opleiding tot psychiater aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vervolgens is hij twintig jaar werkzaam geweest in Alkmaar. Eerst als psychiater en medisch hoofd binnen de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis van het Medisch Centrum Alkmaar en later als directeur behandelzaken bij GGZ Noord-Holland-Noord. De laatste vijf jaar was Teer lid van de Raad van Bestuur van Delta Psychiatrisch Centrum en daarna van Antes, de organisatie die voortkwam uit een fusie tussen Delta en Bouman GGZ. Naast zijn werk heeft Teer verschillende nevenfuncties bekleed. Hij is bijvoorbeeld voorzitter van de stuurgroep Convenant Acute Psychiatrie, die zich bezighoudt met het vormgeven van de acute psychiatrie in Rijnmond. Ook is hij secretaris van het bestuur van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie en adviseur voor het Centrum voor Certificering ACT en FACT. Schat aan ervaring Tijdens zijn vorige bestuursfunctie was Teer verantwoordelijk voor ambulante en klinische zorg aan patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, waarbij ook sociale verslavingszorg tot zijn aandachtsgebieden behoorde. GGZ Friesland heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in het oprichten van teams voor Flexible Assertive Community Treatment (FACT). Deze teams bieden in de wijk outreachende (bemoei)zorg aan mensen met ernstige aandoeningen. Voor de doorontwikkeling van deze teams is de kennis en ervaring van Teer zinvol. Teer heeft zich tijdens zijn loopbaan niet alleen met ernstiger problematiek beziggehouden. Hij heeft daarnaast brede ervaring op het terrein van de ziekenhuispsychiatrie en is in Rotterdam sterk betrokken geweest bij de voorbereiding WMO en basis-GGZ. Deze ervaring kan hij binnen GGZ Friesland goed gebruiken. Besturing GGZ Friesland werkt met een Raad van Bestuur / Raad van Toezicht model. Er is een tweehoofdige Raad van Bestuur. De bestuurders zijn gezamenlijk, integraal verantwoordelijk, met de logische portefeuilleverdeling zorginhoudelijk en bedrijfsvoering. Dit betekent dat Teer, vanaf zijn aanstelling, samen met Jansen het bestuur vormt en verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.