Sc Heerenveen heeft nieuw stichtingsbestuur

HEERENVEEN - _ Vandaag is tijdens een perspresentatie in het Abe Lenstra stadion het nieuwe stichtingsbestuur van sc Heerenveen gepresenteerd. Het nieuwe stichtingsbestuur heeft ook een nieuwe rol binnen de voetbalorganisatie sc Heerenveen.

De nieuwe leden vertegenwoordigen de verschillende stakeholders en/of aandachtsgebieden van de club. Het nieuwe stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen (tussen haakjes hun dagelijkse werkzaamheden en de vertegenwoordiging en/of aandachtsgebied): 1. Marco van Beek (Directeur/eigenaar autobedrijf Marco van Beek / OSSH) 2. Jeep Dijkstra (Directeur Dijkstra Beheer BV / OSSH) 3. Nutte Visser (Directeur container-/transportbedrijf MCS / OSSH) 4. Marcel Annema (Directeur/eigenaar Bedrijfsovername Noord BV / supporters FeanFan) 5. Arjen Kuijt (Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Oranjewoud / supporters Nieuw Noord) 6. Rikus de Vries (Gepensioneerd / vrijwilligers / Aktie ‘67) 7. Martin de Jong (Directeur/eigenaar Agriworks BV / vrijwilligerscoördinator) 8. Anne Hettinga (Voorzitter Raad van Bestuur Arriva Nederland / financiële zaken) 9. René Groen (Controller De Weert specerijen / voetbalzaken) De leden 1/7 zijn gekozen leden vanuit de stakeholders OSSH, supportersverenigingen, Aktie ‘67 en de vrijwilligers. De stakeholders kunnen hun vertegenwoordiger (desgewenst) in het stichtingsbestuur vervangen. De leden 8 en 9 zijn benoemd op basis van deskundigheid en worden benoemd voor een periode van 3 jaar waarna eenzelfde periode van verlenging kan plaatsvinden. Tevens wordt nog gezocht naar een onafhankelijk voorzitter waarvoor met betrekking tot herbenoeming hetzelfde geldt als voor de deskundigen. De heer Hettinga neemt tijdelijk deze functie waar. De taken van het stichtingsbestuur bestaan uit: - het benoemen c.q. ontslaan van leden van de one-tier board; - het goedkeuren van de begroting; - het goedkeuren van de jaarrekening; - het bewaken van de licentie. Tijdens de presentatie is tevens afscheid genomen van het demissionaire stichtingsbestuur (Bauke Koopmans, Anton Postma en Mark Noordhoff).