Heerenveen doet thuiszorg nieuw aanbod

HEERENVEEN - De huidige aanbieders voor hulp bij het huishouden (WMO) krijgen in het najaar een nieuwe overeenkomst aangeboden. Dit blijkt uit antwoorden van het college van B&W op vragen van PvdA raadslid Roelof Offringa.

De PvdA is bezorgd over de toenemende ontslagen in de thuiszorg. Daarom pleitte de partij voor verlenging van de bestaande contracten of andere creatieve mogelijkheden om lokale werkgelegenheid te behouden. Het college van B&W kiest er nu voor om de huidige aanbieders in de WMO een nieuwe overeenkomst aan te bieden tot en met 31 januari 2015. Het jaar 2014 kan dan worden gebruikt om de nieuwe inkoopactie uit te voeren. Daarbij worden dan ook decentralisaties in de AWBZ meegenomen. De PvdA is tevreden met de keuze van het college. “Goed dat de gemeente de maximale ruimte opzoekt om werk te behouden, ook met het oog op de toekomst”, aldus raadslid Roelof Offringa die aangeeft dat 2014 een belangrijk jaar wordt voor beleidskeuzes rond de WMO.