MCL tekent convenant Bondgenootschap voor Geletterdheid Fryslân

HEERENVEEN - Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft vandaag 11 september, het convenant van het Bondgenootschap voor Geletterdheid Fryslân getekend. Het MCL wil goede zorg verlenen, aan alle patiënten, dus ook laaggeletterden. Goed kunnen lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Eén op de tien mensen kan niet (goed) lezen en schrijven. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het lezen van afspraakbrieven, folders en bijsluiters.

Deelname van het MCL aan het Bondgenootschap voor Geletterdheid Fryslân biedt voordelen voor de (laaggeletterde) patiënt. Het MCL benoemt een aandachtfunctionaris laaggeletterdheid en gaat de komende drie jaar activiteiten organiseren om laaggeletterdheid uit de taboesfeer te halen. Ook biedt het bondgenootschap trainingen aan zorgverleners om laaggeletterde patiënten te herkennen. Het tekenen van het convenant past bij de structurele aandacht die het MCL wil besteden aan goede communicatie met laaggeletterden. Inge Schippers, coördinator patiëntencommunicatie en aandachtfunctionaris laaggeletterdheid van het MCL: ‘Door extra aandacht te besteden aan de communicatie met laaggeletterden, kunnen we onze patiëntenzorg verbeteren. Met het tekenen van het bondgenootschap willen we aantonen dat we dit streven zeer serieus nemen. Ook hopen we kennis en ervaringen te kunnen delen met andere bondgenoten.’ Eerder dit jaar heeft het MCL verschillende middelen laten beoordelen door laaggeletterden. Folders, brochures, brieven, website en de bewegwijzering kunnen op deze wijze verbeterd worden. Dit project is mogelijk gemaakt in samenwerking met het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) en Stichting De Friesland/De Friesland Innovatiefonds. Het MCL is een van de organisaties die het convenant tekenen in Heerenveen op woensdag 11 september. Daarbij is ook H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden aanwezig, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven. Activiteiten Week van de Alfabetisering Van 8 tot 15 september is de landelijke Week van de Alfabetisering. In deze week vraagt het MCL aan artsen, verpleegkundigen en polimedewerkers speciale aandacht voor laaggeletterdheid. Om laaggeletterde patiënten te herkennen worden herkenningswijzers uitgedeeld aan zorgprofessionals op alle verpleegafdelingen en poliklinieken van het MCL. Op deze manier wil het ziekenhuis haar medewerkers informeren over laaggeletterdheid bij patiënten. Dit om hen alert te maken op mogelijke tekenen van laaggeletterdheid. Advies aan patiënten is om moeilijkheden met lezen en schrijven altijd aan de arts te laten weten, zodat hij/zij hiermee rekening kan houden in de communicatie.