Brug Vinkegavaartweg Oldeholtpade/De Hoeve twee weken dicht

OLDEHOLTPADE/DE - HOEVE - In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de Kontermansbrug op de grens van Oldeholtpade/De Hoeve is de Vinkegavaartweg tot en met 20 september twee weken gestremd voor al het doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Ook het vaarverkeer zal gestremd worden. De werkzaamheden aan de brug, die in het begin van de jaren ’70 is aangelegd, zijn maandag gestart met het stralen van het beton onderaan de brug. Er is een omleidingsroute ingesteld. Het fietsverkeer kan wel zijn doorgang vinden. Ook is er afstemming geweest met de hulpdiensten. Tijdens de stremming wordt er onderhoud gepleegd aan het beton onder de brug. Na realisatie van deze werkzaamheden dient het beton nog een periode trillingvrij uit te harden. Ook wordt er een nieuwe asfaltlaag op het brugdek aangebracht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Oosterhof Holman uit Harlingen.