Welcome to The Village ondersteunt waterproject Mozambique

HEERENVEEN/FRYSLAN - Het festival Welcome to The Village dat op 26, 27 en 28 juli voor het eerst werd gehouden in natuurgebied de Groene Ster, vlak buiten Leeuwarden, doneert €2500,- aan het Friese water en sanitatieproject Schoon water voor

Mozambique. Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens en de Friese gemeenten, waaronder de gemeente Heerenveen, werken sinds 2010 met succes samen aan het verbeteren van de sanitatie in zeven steden in Mozambique. Door kraanwater op het festival onder de aandacht te brengen kon het bedrag worden opgehaald. Welcome to The Village heeft met het waterleidingbedrijf Vitens en het project Join the Pipe samengewerkt om op het festival kraanwater te promoten. Om kraanwater te mogen tappen moesten bezoekers voor een klein bedrag polsbandjes kopen. Op deze manier wil men het publiek duidelijk maken dat veilig kraanwater van hoge kwaliteit niet vanzelfsprekend en niet gratis is, hoewel dat soms wel zo lijkt. Daarnaast heeft het festival in samenwerking met Vitens en Join the Pipe een vast watertappunt in het natuurgebied achtergelaten, en heeft kunstenaar Bouke Groen van vier kilometer waterleiding een kraan gebouwd dat op het festival werd tentoongesteld. Schoon drinkwater en goede sanitatie liggen aan de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd hebben bijna een miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater en veilige sanitatie. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties. De door deze actie bijeengebrachte €2500,- gaat rechtstreeks naar het project Schoon water voor Mozambique. Door het Friese project zijn op de basisscholen in de zeven steden veilige toiletten gebouwd en kunnen nu meer dan 200.000 kinderen hun handen wassen na een toiletbezoek. Het project ondersteunt de lokale gemeenten en breidt verder uit, zo wordt er nu ook gewerkt aan toiletten op huishoudniveau.