D66 wil lagere bouwleges in gemeente Heerenveen

HEERENVEEN - Onlangs heeft de Vereniging Eigen Huis een vergelijkend onderzoek gepresenteerd over de bouwleges van alle gemeenten. Hieruit blijkt dat Heerenveen tot de top 10 van Nederland behoort.

In Heerenveen zijn de bouwleges kostendekkend. D66 pleit er in de raad regelmatig voor om de kostendekkendheid niet te bereiken door de tarieven te verhogen, maar door de kosten omlaag te brengen. Tot nog toe hadden we als raadsleden geen duidelijk beeld hoeveel goedkoper de bouwvergunningen in Heerenveen zouden moeten kunnen. Het onderzoek van de Vereniging Eigen Huis maakt dat helder. Ons inziens zou de burger moeten worden ontlast. D66 heeft hierover schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W.