CDA: Maak het ereburgerschap van Heerenveen exclusiever

HEERENVEEN - De regeling om een inwoner van Heerenveen ereburger te maken, is niet meer van deze tijd vindt fractievoorzitter Rommie Haarsma van het CDA. De gemeente kan sinds 1962 het ereburgerschap verlenen aan een inwoner die op sportief of cultureel gebied een grote (maatschappelijke) verdienste opbouwde. Deze vijftig jaar oude afspraak bestaat uit slechts uit twee regels, zodat er een inflatie kan ontstaan op de status van ereburger. Het CDA Heerenveen wilde deze procedure onlangs moderniseren.

Mienskip Op vragen van het CDA formuleerde het college van B&W een nieuw besluit voor de raadsvergadering van 16 september j.l. Het ereburgerschap kan in het nieuwe voorstel slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt verleend. De nadruk ligt straks op de bijzondere verdienste aan een positieve naamsbekendheid van Heerenveen. Rommie Haarsma: 'Wy wolle graach dat de gemeente wurdearring útsprekt nei minsken dy't wichtich binne foar de mienskip, mar ek nei net-ynwenners. Lykas Epke Zonderland. Dit mei allinnich neffens ús wol wat skerper, de lêste jierren waard likernôch hast elts eareboarger." Erepenning Nieuw is de erepenning die uitgereikt kan worden aan personen, verenigingen en stichtingen die een waardering verdienen. Uitgangspunt moet zijn dat er een bijdrage is geleverd aan de naamsbekendheid van de gemeente op het gebied van sport,cultuur, onderwijs e.d. Deze persoon, vereniging of stichting, gezeteld in de gemeente Heerenveen, krijgt ook de taak om als ambassadeur/ambassadrice op te treden voor de gemeente, om zo Heerenveen te promoten en op de kaart te zetten. Nieuwe procedure Een voordracht voor een erepenning kan zowel door het college als uit de mienskip komen. Het college doet in een besloten vergadering een voordracht aan de gemeenteraad. De raad stelt de benoeming vast, waarna het college besluit over het toekennen. Rommie Haarsma is positief over dit voorstel: "It eareboargerskip, de earepenning kin in grutte ynfloed ha op it persoanlike libben fan in persoan as feriening. Soks moat fansels wol soarchfâldich barre."