Nieuw bestuur Plaatselijk belang Bontebok

HEERENVEEN - Plaatselijk Belang Bontebok heeft vanaf woensdag j.l. een nieuw bestuur. Deze werd gekozen door de leden. Het nieuwe bestuur bestaande uit Dirk Tuithof(voorzitter), Marije Roffel, Klaas Heida, Jaap de Boer (penningmeester) en Cobie Aandewiel (secretariaat).

Zij willen met nieuwe ideeën het dorp versterken voor de toekomst, vooral de ontwikkelingen rond het Dorpshuis vormt een speerpunt voor dit bestuur. ,,Ons dorpshuis moet behouden blijven! We zijn een klein dorp en ons dorpshuis is nodig voor de gemeenschap. Het dorp zal vergrijzen en dan is een ontmoetingsplek des te harder nodig. Er moet wel één en ander gebeuren! De keuken, het sanitair en de ventilatie moet aangepast worden. Uiteraard kost dit geld. We hebben al een toezegging van de gemeente om het geoormerkte geld van de gymzaal, hiervoor te mogen gebruiken, verder hebben we een aantal fondsen aangeschreven", aldus het nieuwe bestuur. En net zoals dat de bouw van het dorpshuis door de dorpsbewoners zelf gedaan is, zullen zij ook nu weer een belangrijke bijdrage gaan leveren. Website van dorp Bontebok: www.dorp-bontebok.nl