Miljoenenproject in Wolvega kan starten

WOLVEGA - De gemeenteraad van Weststellingwerf gaf maandagavond unaniem groen licht voor de aanleg van de onderdoorgang van Om den Noort onder het spoor ten noorden van Wolvega. De ingediende zienswijzen leidt niet tot een gewijzigde planopzet of het staken van de bestemmingsplanprocedure.

Wel wordt rekening gehouden met een hogere waarde van geluid van een viertal woningen. Tijdens de vergadering sprak de familie Stubij van de naastgelegen  autowasserette in en vroeg extra aandacht voor de veiligheid in de omgeving van de onderdoorgang, ook in relatie met het bedrijf. Wethouder Cor trompetter zegde toe dit op constructieve wijze met de familie overleggen. Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een onderdoorgang met voorzieningen zoals fietspaden en een geluidscherm. Voor een deel van het plangebied grenzend aan de Haulerdwarsweg, dat tijdens de uitvoering in gebruik wordt genomen als werkterrein, zal in overleg met aanwonenden een inrichtingsplan worden opgesteld. Het is de bedoeling dat dit gebied een groene invulling krijgt met eventueel een paar voorzieningen (zoals bijvoorbeeld speeltoestellen) voor omwonenden. Het gebied zal na realisatie van de onderdoorgang overeenkomstig worden ingericht. De welstandscommissie is in principe akkoord met de vormgeving van de onderdoorgang. Het totale budget voor het project betreft € 12 miljoen. De bijdrage van de gemeente hierin bedraagt € 1,5 miljoen. Het project wordt aanbesteed met een zogenaamde plafondbedrag waardoor wordt voorkomen dat het project niet financieel haalbaar blijkt te zijn. Foto: op 7 februari 2011 werd het plan gepresenteerd door v.l.n.r. toenmalige gedeputeerde Piet Adema, burgemeester Gerard van Klaveren en wethouder Jack Jongebloed. (Archieffoto: Lenus van der Broek)