VVD Heerenveen pleit voor lagere grondprijs

HEERENVEEN -  De VVD in de gemeente Heerenveen wil dat het college van burgemeester en wethouders de grondprijzen voor particuliere kavels gaat verlagen. De fractie dient daarvoor maandagavond een motie in.

Er worden volgens de VVD-fractie in de gemeente nog altijd te weinig kavels verkocht en een verlaging van de grondprijzen ziet de VVD als een belangrijke maatregel om de verkoop een impuls te geven. Daarnaast wil de VVD dat deze en andere maatregelen voor de bouw actief worden gecommuniceerd. “De komst van enkele grote zuivelbedrijven zorgt voor extra werkgelegenheid en we willen graag dat deze medewerkers zich in de gemeente gaan vestigen. In iedere kantine zou een informatiepakket moeten liggen waarin staat hoe mooi het wonen is in Heerenveen en wat er allemaal mogelijk is” aldus raadslid Jaap van Veen. Een korting van 25% op de kavelprijs, zo’n € 50,- per m², zou één van de maatregelen moeten zijn. Momenteel verschillen de kavelprijzen in Heerenveen niet veel met omliggende gemeenten. Zo wordt er voor een kavel op de Lindewijk in Wolvega € 241,- tot € 273,- per m² neergelegd, dit is nagenoeg gelijk aan de prijzen op het Heerenveense Skoatterwâld, die variëren van €218,- tot € 269,- per m². De VVD is van mening dat een verlaging van de grondprijs in tijden van crisis het verschil zou kunnen maken of men kiest voor een kavel in Heerenveen of dat men zich gaat vestigen in een van de omliggende gemeenten. De VVD stelt voor om de verlaging van de kavelprijzen voor een periode van twee jaar door te voeren. De maatregel dient onderdeel te zijn van een totaalpakket waarmee de gemeente de markt op kan. Van Veen hierover: “de meeste bouwstenen zijn al aanwezig, maar we moeten ze in samenhang aan de man zien te brengen. Denk daarbij aan het welstandsvrij bouwen, de mogelijkheden van collectief particulier opdrachtgeverschap, duurzaamheidssubsidies, energieadviezen en de snelle vergunningverlening volgens het zogeheten Heerenveens model”. Een veelgehoord tegenargument is de financiële consequentie van de maatregel in relatie tot de financiële positie van de gemeente. Maar om nu te stellen dat het verlagen van de grondprijs enkel en alleen een negatieve invloed heeft op het grondbedrijf vindt van Veen te kort door de bocht, “snellere verkoop zorgt voor een hogere grondopbrengst, minder rentekosten en nieuwe OZB inkomsten. Bovendien is het goed voor de werkgelegenheid, is het een impuls voor de noodlijdende bouwsector en een steun in de rug van de Heerenveense ondernemers”.