Nieuwe organisatie voor WMO in Friesland

HEERENVEEN - Onder grote belangstelling is deze week in Multifunctioneel centrum Us Kubus in Heerenveen de organisatie ,Wil' gelanceerd. Wil is een nieuwe organisatie die zich specifiek richt op de WMO, het bieden van ondersteuning en begeleiding aan mensen met een ondersteunings-vraag om mee te kunnen doen in de samenleving. Het gaat om die hulp die vanaf 1 januari 2015 wordt overgeheveld van de AWBZ naar gemeenten.

Wil maakt deel uit van Zorggroep Alliade en is het antwoord op de overheveling van ambulante ondersteuning en begeleiding van de AWBZ naar de WMO. Door alle WMO-activiteiten van zijn dochters zoals Zorgkompas (thuiszorg/huishoudelijke verzorging), Baanplus (reïntegratie), Support&Co (werkprojecten) en Talant (ambulante begeleiding en dagbesteding) onder te brengen in Wil kan samen met gemeenten naar oplossingen worden gezocht voor het hele sociale domein. In Heerenveen gaan Talants dagbestedingsgroepen in Us Kubus, het Abe Lenstrastadion en Thialf én houtwerkplaats De Wisse over naar Wil. Wil kan helpen bij onder meer zelfstandig wonen, een zinvolle dagbesteding of baan, bij (re)ïntegratie op de arbeidsmarkt of andere ondersteuning in de samenleving. Samen met gemeenten, de persoon zelf en diens netwerk zoekt Wil steeds naar creatieve oplossingen op maat.