Verregaande samenwerking onderwijs en opvang in ontwikkeling kindcentra

HEERENVEEN - Namens de gemeente Heerenveen heeft wethouder Age Hartsuiker samen met de bestuurders van scholennetwerk De Basis, CBO Meilân en Kinderwoud een intentieverklaring getekend voor het opzetten van kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar in Heerenveen.

Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en zich te ontwikkelen. Alle ontwikkelingsgebieden van kinderen komen aan bod. Het biedt kinderen een divers dagprogramma met verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen. Met deze intentieverklaring leggen de samenwerkingspartijen zich vast om verdere afspraken te maken waarmee de samenwerking gericht vorm zal worden gegeven volgens een concreet plan van aanpak. Inclusief een duidelijke inspanningsverplichting van alle betrokken partijen.