Uitbreiding natuurgebied Rottige Meente

WOLVEGA - Na een lange tijd van stilte wordt op 22 november weer overleg gepleegd over de uitbreiding van het natuurgebied de Rottige Meente in het westen van de gemeente Weststellingwerf met het Nationaal Park Weerribben Wieden in de gemeente Steenwijkerland.

Gewerkt wordt aan de voorbereiding van een integraal gebiedsplan waarin maatregelen zichtbaar worden die bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen. Inmiddels heeft al wel afstemming plaats gevonden met het overlegorgaan Weerribben – Wieden, provincie Fryslân en Staatsbosbeheer. Als er op 22 november meer duidelijkheid komt, ook van de kant van de provincie Overijssel, zal in overleg met de gemeenteraad worden bekeken op welke wijze met alle betrokkenen in dit gebied gecommuniceerd zal worden. Dat zijn instellingen en organisatie op het gebied van landbouw, natuur, recreatie en toerisme, maar ook de bevolking. (Foto: Lenus van der Broek)