Wegen soms spiegelglad in oogsttijd, wie is aansprakelijk als een ongeluk gebeurt?

Heerenveen - Het oogstseizoen is weer begonnen. Maïs, suikerbieten, aardappelen en andere gewassen worden van het land gehaald. Dit heeft vaak tot gevolg dat er modder op de weg ligt, achtergelaten door oogstende landbouwvoertuigen. Wegen kunnen hierdoor spekglad en bijna onbegaanbaar worden. Wie is er aansprakelijk als er dan een ongeluk gebeurt?

Elk jaar vinden er diverse verkeersongevallen plaats door modderige wegen, waarvan sommige met ernstige afloop. Wanneer de oogsttijd gepaard gaat met guur herfstweer, zorgen modder en klei die door landbouwvoertuigen verspreid worden ervoor dat het wegdek spiegelglad wordt. modder Maar volgens de wet mogen verkeersdeelnemers – dus ook landbouwvoertuigen - zich niet zodanig gedragen, dat dit tot verkeersongevallen leidt. Strikt genomen mag de weg dus niet worden bevuild, maar in de praktijk is dit niet altijd te voorkomen. De oogst moet van het land en dat kan niet altijd bij droog weer.

Waarschuwen en schoonmaken

Wel wordt van de vervuiler geëist dat hij/zij er alles aan doet om de kans op een ongeval zo klein mogelijk te houden. Dit betekent dat vooraf de wegbeheerder moet worden geïnformeerd. Overige weggebruikers moeten worden gewaarschuwd voor mogelijk slipgevaar door het plaatsen van zogenaamde modderborden en de weg moet zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Wanneer het oogsten meerder dagen in beslag neemt, zal elke avond de weg (en fiets- en wandelpaden) moeten worden schoongemaakt. Verschillende provincies hebben hiertoe zogenaamde modderprotocollen opgesteld.

Aansprakelijk

De vervuiler van de weg is in eerste instantie aansprakelijk voor de gevolgen van een eventueel ongeval door aanwezige modder. Zeker wanneer de vervuiler nagelaten heeft bovengenoemde maatregelen in acht te nemen, moet hij de (letsel)schade vergoeden. Wanneer er wel voldoende waarschuwings- en veiligheidsmaatregelen zijn genomen, ligt er ook een stuk verantwoordelijkheid bij de weggebruiker zelf. Toch kan er sprake zijn van een grijs gebied. Was de weg wel voldoende schoongemaakt? Werd er vroeg en duidelijk genoeg gewaarschuwd?

Maak foto's

Bij ongevallen door modderige wegen is het verstandig u goed te laten informeren. Maak, indien mogelijk, foto’s van de ongevalsplek, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de situatie. Dit kan waardevol zijn in een eventuele discussie over aansprakelijkheid. Maar wees vooral in deze tijd van het jaar bedacht op gladde wegen, want voorkomen is altijd beter dan genezen. Voor meer informatie bezoek de website. Wolthers Jagersma letseladvocaten vindt u aan het Abe Lenstraboulevard in Heerenveen.