Lezing in Rotondekerk Terband over graftrommels in Fryslân

TERBAND - Op zondag 24 november organiseert de Stichting Alde Fryske Tsjerken in de Rotondekerk van Terband een lezing over graftrommels in Friesland. Van alle Nederlandse provincies is Fryslân het rijkst aan graftrommels. Van de ruim duizend graftrommels die nu in kaart zijn gebracht kent Fryslân er bijna 300. Dit kleinood dat op grafmonumenten werd geplaatst als uiting van rouw en verdriet is desondanks zeldzaam aan het worden. Afgelopen voorjaar verscheen van de hand van Leon Bok en Evert Jan Halkus het boek “Graftrommels en (kunst)grafkransen in Nederland”.

In een uur durende lezing neemt Leon Bok z'n publiek mee op een virtuele reis langs de fraaiste aspecten van graftrommels in de provincie Fryslân. Daarbij zal hij stilstaan bij het ontstaan van het gebruik, de materialen die toegepast werden, de verspreiding en ook bij de pogingen dit bijzondere gebruik te redden. De lezing begint om 15.30 uur. Leon Bok (1965) studeerde in 1993 af aan de Rijksuniversiteit Groningen op het behoud van funerair erfgoed in Nederland. Van 2000 tot 2007 was hij werkzaam bij de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg als funerair deskundige. Sinds 2002 is Bok betrokken bij de stichting Dodenakkers.nl die zich inzet voor het beschrijven van de funeraire cultuur in Nederland. Sinds 2008 heeft hij een eigen adviesbureau en doet hij onderzoek naar de historie van begraafplaats in binnen- en buitenland. In Nederland heeft hij inmiddels ruim 2700 begraafplaatsen bezocht waaronder bijna alle Friese begraafplaatsen.