Scholieren krijgen les in voetbalstadion

HEERENVEEN - Als het aan de onderwijsbesturen van zowel primair onderwijs als OSG Sevenwolden, sc Heerenveen en gemeente Heerenveen ligt, gaan zij op een unieke manier samenwerken. Voor kinderen - tussen 9 en 14 jaar - die tijdelijk minder presteren op school, worden extra lesmomenten gecreëerd in het stadion van sc Heerenveen. Het doel hiervan is om deze kinderen te prikkelen tot betere prestaties.

Playing for Success is een naschools programma voor onderpresterende leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar. Het zijn allemaal ‘gewone’ kinderen die op school minder presteren dan ze wellicht kunnen. De voornaamste oorzaken daarvan zijn vaak gebrek aan motivatie of een negatief zelfbeeld. Playing for Success brengt de kinderen op een voor hen inspirerende plek buiten school samen: in het stadion van een betaald voetbalorganisatie.