Deel bedrijventerrein Oude- en Nijehaske heet voortaan Heeerenveen

HEERENVEEN - Het bedrijventerrein dat op dit moment nog onder de plaatsnaam Heerenveen valt, heet na de grenscorrectie op 1 januari volgend jaar Heerenveen.

Een deel blijft in de nieuwe gemeente De Friese Meren en een gedeelte komt in de nieuwe gemeente Heerenveen te liggen. Deze grenscorrectie heeft als consequentie dat automatisch de woonplaatsnaam van de adressen die overgaan naar de gemeente Heerenveen veranderen. De raad van de gemeente Heerenveen heeft afgelopen donderdag ingestemd met het voornemen om voor de nieuwe plaatsnaam voor ‘Heerenveen’ te kiezen. Belangrijkste reden hiervoor is de vindbaarheid van de bedrijven. Een aantal heeft in een eerder stadium al aangegeven de voorkeur te hebben voor Heerenveen als plaatsnaam. Veel bedrijven gebruiken nu al ‘Heerenveen’ bij hun postbusnummer of als eigen keuze bij adressering. Tegen het voorstel zijn dan ook geen negatieve reacties van betrokkenen in het gebied ontvangen. De nieuwe gemeenteraad zal het besluit nog wel moeten bekrachtigen op 2 januari 2014.