Bouw woon- en winkelcomplex Molenplein gaat definitief niet door

HEERENVEEN - De bouw van een nieuw woon- winkelcomplex op het Molenplein gaat niet door. De provincie heeft, gelet op de slechte financiële positie van de gemeente, geen ruimte om een dergelijke investering goed te keuren. De gemeente is daarom niet in staat geld vrij te maken voor de bouw van een nieuwe parkeergarage.

Het college vindt een heroriëntatie op het centrum nodig, nu het plan voor de parkeergarage niet doorgaat. De afgelopen jaren is er veel veranderd op winkelgebied. De verkopen via internet groeien sterk en de financiële crisis maakt winkeliers kwetsbaar. Dat maakt dat de keuze voor de locatie van supermarkten van groot belang is, want zij trekken bezoekers naar het centrum. Omdat het belang zo groot is, vindt het college het belangrijk om samen met winkeliers, ondernemers en andere betrokkenen te kijken naar de toekomst van het centrum en de plaats van supermarkten daarin. Bij het maken van de nieuwe centrumplannen wordt ook de herinrichting van het Molenplein meegenomen. Er is sprake van achterstallig onderhoud, waardoor een opknapbeurt nodig is. De ontwikkeling van nieuwe plannen vindt in de eerste maanden van volgend jaar plaats. De woningen aan de Van Dekemalaan, die grenzen aan het Molenplein, worden volgens planning gesloopt. Een groot deel van de oorspronkelijke bewoners is inmiddels verhuisd. De grond zou worden gebruikt voor tijdelijk parkeren. Nu dat niet meer nodig is, kan eerder worden gestart met de ontwikkeling van de nieuwe woningen.