Anekdotes uit 50 jaar veekoopmanschap

Heerenveen - SSONNEGA - ’As ik by de boer en boerinne oan de tafel siet te fertellen seine se wolris: ‘Do kinst der wol in boek oer skriuwe.’ En zo gebeurt het. Op 30 november verschijnt “Oer Twa Brêgen” van veehandelaar Bonne Speerstra uit Sonnega. De titel zegt het al: het is een boek in de Friese taal.

In vlotte schrijfstijl verhaalt Speerstra over voorvallen en situaties die hij bij de boer en boerin aan de keukentafel en op de veemarkten meemaakte. Zo worden komische anekdotes afgewisseld met ernstige, soms aangrijpende voorvallen. Het boek roept een sfeer op waaruit blijkt hoe zeer de veehandelaar betrokken is bij het wel en wee van het boerengezin en -bedrijf. De inhoud van het boek zal bij menigeen met een agrarische achtergrond een gevoel van herkenning oproepen. De schrijver is bijna een halve eeuw veehandelaar. Dan ontstaat naast een zakelijke ook een sociale relatie met de mensen. Oer Twa Brêgen is meer dan een bundel anekdotes, het boek geeft ook een beeld van de veranderingen in de veehouderij en de positie van de veehandel in dat veranderingsproces. Zo neemt Speerstra de lezer eerst mee naar de tijd waarin hij opgroeide in het buurtschap Ymswâlde bij Tjerkwerd. Vrij snel daarna vestigde hij zich in de Stellingwerven. Daar boerde het goed. 'Ik kan gerust zeggen dat ik heb geleefd en gewerkt in een tijd van welvaart. Wat dat betreft is het mij en mijn generatie voor de wind gegaan.' Speerstra (broer van de schrijver Hylke Speerstra), ervoer door de vele persoonlijke contacten in zijn werk ook dat de buitenkant soms mooier lijkt dan de werkelijkheid is.' Je maakt mooie dingen mee, maar ook tegenslag en verdriet.’ ‘Oer Twâ Bregen’ ( 268 blz.) kost €17,95 en is vanaf 2 december verkrijgbaar bij de boekhandel ‘Het Boekhuis’ in Bolsward/Workum en in Wolvega bij boekhandel Zwikstra. Tevens aan de infobalie bij Home Center Woonboulevard in Wolvega of te bestellen via www.bonnespeerstra.nl.