Restauratie kerktoren Akkrum voltooid

Heerenveen - AKKRUM - Met het opnieuw plaatsen van het gerestaureerde torenkruis en de blinkende vergulde torenhaan zijn de deze zomer uitgevoerde restauratiewerkzaamheden aan de kerktoren in Akkrum onlangs voltooid. Onder directie van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland heeft Bouwbedrijf S.D. van der Vegt BV uit Weidum het volledige exterieur van de kerktoren onder handen genomen.

De eigenaar van de kerktoren en de opdrachtgever van de werkzaamheden is de in 2010 opgerichte Monumentenstichting Boarnsterhim. Naast geldelijke bijdragen van het Nationaal Restauratiefonds en de Gemeente Boarnsterhim is financiële steun ontvangen van het Coöperatiefonds van de Rabobank, de PKN gemeente Akkrum en het Klaverbladfonds uit Akkrum. De Monumentenstichting Boarnsterhim is zeer erkentelijk voor deze financiële steun. Dankzij deze hulp konden meer werkzaamheden worden uitgevoerd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Een tegenvaller was wel dat ook het torenkruis volledig was doorgeroest. In eerste instantie was het de bedoeling om het kruis in een later stadium te restaureren maar omwille van de veiligheid kon herstel niet worden uitgesteld. Voor de Monumentenstichting Boarnsterhim was dit een financiële tegenvaller en resteert er nu nog een tekort in de begroting. Met hulp van enkele plaatselijke organisaties is de hoop dat het tekort alsnog aangevuld zal worden.