CDA Heerenveen: advies informateur is opmaat naar stabiel college

HEERENVEEN - het CDA in Heerenveen ziet het advies van de informateur, Cees Kuipers, als een eerste stap richting een stabiel college.

‘De komende jaren heeft Heerenveen behoefte aan een stabiel bestuur dat uitgaat van daadkracht, respect en vertrouwen. Het advies om een coalitie te onderzoeken van PvdA, CDA en VVD biedt daarvoor voldoende houvast’, aldus CDA-lijsttrekker Hans Broekhuizen. Volgens het CDA staat de komende collegeperiode in het teken van het op orde brengen van de gemeentefinanciën. Uitdaging voor deze periode is de reserves weer op peil te brengen, de schulden omlaag te krijgen en om zodoende het toezicht van de provincie zo kort mogelijk te laten voortduren als verantwoord is. Tegelijkertijd is het van belang voorzieningen te behouden, te investeren in de ‘mienskip’ en mensen te blijven ondersteunen die daar behoefte aan hebben. ‘Kortom er is veel werk aan de winkel de komende jaren. Het CDA wil, samen met andere partijen, de schouders eronder zetten en zal daarom deelnemen aan de verdere onderhandelingen zoals door de informateur is voorgesteld’, licht Broekhuizen toe.