Kerstactiviteiten in Doopsgezinde Kerk

HEERENVEEN - Tijdens de Adventsdiensten in de Doopsgezinde Gemeenten van Heerenveen en Tjalleberd zal er dit jaar extra aandacht worden geschonken aan een tweetal goede doelen: als altijd in deze periode, zullen er in de kerkgebouwen van de beide gemeenten manden klaar staan, waarin men boodschappen kan deponeren. Deze artikelen zijn bestemd voor mensen, die moeilijk kunnen rondkomen en in de decembermaand een levensmiddelenpakket erg op prijs stellen.

In de week voor Kerst worden de boodschappen afgegeven bij het Aanloophuis “Oer de brêge” aan de Herenwal te Heerenveen. Daar bekijkt men, aan wie de pakketten worden gegeven. Op zondag 8 december, zal er in de dienst ook aandacht zijn voor ”Serious Request”: het Thomashuis Jirsum, waar gemeentelid Gerlof Room woont, zet zich hiervoor in door de verkoop van zeephartjes.Gerlof Room zal in de dienst van 8 december( aanvang 10.00 uur) aanwezig zijn om het één en ander te vertellen over de actie en om na de dienst hartjes aan de aanwezigen te verkopen.Op zondag 15 december ,aanvang 19.30 uur is er in de kerk te Heerenveen een Adventsavond, met medewerking van het koor de Mennosjongers onder leiding van Neli de Haan. Een feestelijke avond met zang, gedichten, een kerstverhaal, onderbroken door een pauze met chocolademelk en koffie of thee met een kerstkrans.Voor belangstellende ouderen bestaat er de mogelijkheid te worden opgehaald en thuisgebracht.Op zondag 22 december, aanvang 17.00 uur wordt het jaarlijkse Kinderkerstfeest gevierd. Iedereen, met ouders, pake's en beppe's, vriendjes en vriendinnetjes is van harte welkom bij dit prachtige feest, dat zich afspeelt in een ongedwongen sfeer. De Kerstnachtdienst in de Doopsgezinde Kerk van Tjalleberd vindt plaats op 24 december,aanvang 21.30 uur. Deze Kerstnachtviering wordt georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Kerk te Tjalleberd. Voorganger is ds. Henk Klein Nagelvoort, medewerking wordt verleend door het Doopsgezind Kleinkoor olv Johan G.Koers. De Kerstdienst op 25 december wordt gehouden in de Doopsgezinde Kerk te Heerenveen, aanvang 10.00 uur. Ook in deze dienst zal ds. Henk Klein Nagelvoort voorgaan en zal ook het Kleinkoor medewerking verlenen.Er is samenzang van bekende Kerstliederen .Na afloop van de diensten wordt er gecollecteerd voor diverse projecten, die aandacht en financiële ondersteuning nodig hebben.