Harry de Jong dorpsdichter Heerenveen

HEERENVEEN - Tijdens het jubileumfeest van de Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen (SLAH)werd Harry de Jong zondagmiddag tot eerste Dorpsdichter in de gemeente Heerenveen benoemd. De Jong, redacteur van de Heerenveense Courant, verplicht zich daarmeeom gedurende het komende jaar ten minste vier gedichten te schrijven. Actuele gebeurtenissen, bijzondere voorvallen, opvallende mijlpalen en grappige omstandigheden in en om de gemeente Heerenveen zullen hem zonder twijfel de nodige inspiratie voor zijn gedichten bieden.

De feestelijke literaire middag in restaurant De Koningshof werd geopend door burgemeester Tjeerd van der Zwan. Maar pas nadat er tijd was ingeruimd voor de deze week gelauwerde winnaarvan de ‘schrijfwedstrijd Heerenveen’.Aly Claus uit Katlijk droeg haar bekroonde verhaal ‘De participatiemier’voor. De burgemeester feliciteerde de SLAH met haar 25-jarig bestaan, had een aantal waardevolle tips en wenste het bestuur nog vele mooie en vruchtbare literaire jaren toe. Verteller en schrijver Hylke Speerstraonderhield het publiek daarna met mooie verhalen en enkele fragmenten uit zijn nieuwe boek-in-wording over de mannen, jongens nog, die in de jaren’40 voor de politionele acties naar Indië werden uitgezonden: een primeur. Voorlopige werktitel: ‘WaltzingMathilda’. Vervolgens was het tijd voor het hoogtepunt van de middag: de benoeming van de eerste Dorpsdichter in de gemeente Heerenveen. Tot zondagmiddag vier uur was strikt geheim gehouden wie het zou worden. Zelfs de afluisterpraktijken van de NSA hadden de naam van de dorpsdichter nietweten te onthullen. Na de plechtige ondertekening van de overeenkomst door de burgemeester, de SLAH-voorzitter en Harry de Jong zelf, droeg De Jong een aantal van zijn gedichten van jaren geleden voor. Zijn humor sloeg nog altijd aan. In puntige gedichten van soms maar enkele regels zette hij zijn gehoor vakkundig op het verkeerde been. Hij droeg zijn eerste gedicht als dorpsdichter voor: ‘Loflied op Heerenveen’. Voorlopige conclusie van Harry: de meest positieve zin over Heerenveen staat in de … gemeentegids. Wordt vervolgd. Een speciaal voor de gelegenheid door Rob Kerkhoven gefabriceerde literaire quiz - via de ‘petje-op-petje-af’-formule; de petjes kwamen van de Rabobank -deed de hersenen van de aanwezigen kraken. De eerste vraag - wie schreef ‘De Aanslag’, Mulisch of Hermans-was eenvoudig, maar of ‘Het Bureau’ van Voskuil nu uit vijf of zeven delen bestond was al moeilijker. De vraag wie de Nobelprijs voor de Literatuurnooit had gewonnen, Roth of Churchill, bleek een instinker. Het was Philip Roth, Churchill won ‘m in 1953. En van wie is het toneelstuk ‘Huis clos’, van Jean-Paul Sartre of toch van Albert Camus? Uiteindelijk won Tiemen Stuiver. Hij ontving een pakket ‘Dwarsliggers’, van die handzame, lichteboekjes, ideaal voor onderweg, op vakantie of in bed. De Dwarsliggers werden ter beschikking gesteld door Uitgeverij Jongbloed. Het geheel werd muzikaal omlijst door dichter, gitarist, performer Mark Spijkers oftewel de Graaf van Medwert, ooit dorpsdichter van Dokkum. De voorzitter van de SLAH, Arend Duiker,verpakte in zijn slotwoord twee wensen: ‘Op naar de volgende 25 SLAH-jaren!’ en ‘Harry, een vruchtbaarpoëtisch jaar toegewenst!’