Veilig Verkeer Nederland: 'Friezen zeer betrokken bij verkeersveiligheid'

REGIO - Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) blijkt dat de Friezen na de Zeeuwen de meest actieve melders zijn bij het landelijk Meldpunt Veilig Verkeer van VVN.

Het meldpunt waar burgers onveilige situaties kunnen melden verzamelde sinds 2012 in totaal 13.321 verkeersveiligheidsproblemen. De Friezen zorgden voor maar liefst 1,8 meldingen per 1.000 inwoners, de Zeeuwen scoren nog hoger met 3,5 meldingen. Met slechts 0,8 meldingen per 1.000 inwoners is Flevoland de laagst scorende provincie. Een van de meldingen uit Friesland gaat over de Marktweg in Oudeschoot. Een weg waar dorpsbewoners, maar ook beroepschauffeurs, geregeld de snelheid overtreden. Wijkbewoners hebben de handen ineen geslagen en spreken de verkeersdeelnemers erop aan. Bovendien zijn zij constructief in gesprek met de gemeente Heerenveen, de wijkagent en VVN. Een succesvolle collectieve aanpak van verkeersveiligheid, die dit jaar beloond is met het Buurtlabel Veilig Verkeer. ,,Waarom de Friezen zo hoog scoren weet ik niet precies. We staan bekend om onze gemeenschapszin, maar we hebben ook veel tijd geïnvesteerd om bekendheid te genereren voor het meldpunt in de provincie. Daarnaast zijn er een aantal gevaarlijke verkeerspunten, waar snel een oplossing voor moet komen”, zegt Homme Biemold, voorzitter VVN district Fryslân. Via www.meldpuntveiligverkeer.nl kunnen Nederlanders onveilige situaties melden en ook direct zelf bijdragen aan de oplossing samen met mensen uit de buurt. Het Meldpunt Veilig Verkeer komt voort uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel van het platform is om door middel van actieve burgerparticipatie, burgers zelf bij te laten dragen aan een deel van de oplossing. Hierbij worden zij gesteund door lokale en regionale overheden. De verkeersveiligheidsaanpak achter het Meldpunt Veilig Verkeer van VVN wordt omarmd door Veiligheid.nl, de Nationale Politie, Jantje Beton, ANBO, MAG, de KNHS, Toyota en SITA. en.