Twee Weststellingwerfse monumenten krijgen subsidie van de provincie

WOLVEGA - Provincie Fryslân verstrekt aan 69 monumenten subsidie voor een totaalbedrag van ruim € 3,7 miljoen. Daarnaast krijgt het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân € 500.000. Ruim € 2,1 miljoen komt uit het Investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân.

Er zijn voor de subsidieregeling in totaal 80 aanvragen ingediend die aan de criteria voldoen. Hierdoor kunnen 69 monumenten en 2 bouwhistorische onderzoeken subsidie krijgen. De subsidie levert ongeveer 180 manjaren werk op en er worden 25 leerlingbouwplaatsen gecreëerd. Ook in 2014 en 2015 komt er voor monumenten weer extra geld beschikbaar. In Weststellingwerf is subsidie toegekend aan twee monumenten, de kerktoren aan de Pastotiestraat in Wolvega (€ 46.442,-) en molen De Reiger in Nijetrijne (€7287,-). (Foto: Lenus van der Broek).