Terre des Hommes baas bezoekt winkel Heerenveen

Heerenveen - De Nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers van de Terre des Hommes winkel aan de Ged. Molenwijk in Heerenveen had ditmaal een bijzonder karakter.

Niemand minder dan de directeur van Terre des Hommes Nederland, Albert Jaap van Santbrink, greep als leider in die functie de gelegenheid aan om kennis te maken met een groot deel van de 40 vrijwilligers die er bijeen waren om te toasten op een voorspoedig 2015. Van Santbrink, ontvangen door het bestuur onder voorzitterschap van Aad Kant, toonde zich onder de indruk van het vele werk dat de vrijwilligers verrichten. Zijn compliment gold tevens voor de mooie inrichting van de winkel. Hij ging verder in op de resultaten van het SNEHA project in India dat door de winkel in Heerenveen is ondersteund met een bedrag van € 50.000. Het project is er op gericht om meisjes uit gedwongen prostitutie te halen en ze te helpen met onderwijs, gezondheidszorg en sociaaleconomische ontwikkeling. Nu dat project voldoende is gefinancierd, gaan de vrijwilligsters binnenkort onderling overleggen welk nieuw doel zij kiezen. Dat de ondersteuning daarvan staat en valt uiteraard weer met de inbreng en verkoop van mooie tweede hands goederen, zoals kleding, schoeisel, huishoudelijke spullen, speelgoed, elpees, en boeken. Op de foto: TdH Nederland directeur Albert Jan van Santbrink in zijn toespraak tot de winkelvrijwilligers. Links voorzitter Aad Kant van het stichting Terre des Hommes winkel Heerenveen. (Foto Douwe Jan de Kroon)