Stelllingwarver Veurleespries

Wolvega - De eerste ‘Stellingwarver Veurleuspries’ is een succes geworden. Donderdagavond namen in de openbare bibliotheek in Wolvega zeventien jongeren en volwassen deel aan de voorleeswedstrijd met eigen gedichten en korte poëtische teksten en verhalen in de Stellingwerfse streektaal.

Deze prijs is een gemeentelijke Stellingwerver prijs van West- en Ooststellingwerf samen. De gemeenten willen er op deze wijze graag aan meewerken dat het Stellingwerfs in ere wordt gehouden. De organisatie was in handen van de bibliotheek Zuidoost Fryslân. Ook de provincie verstrekte een financiële bijdrage. De jury bestond uit burgemeester Gerard van Klaveren (voorzitter), Doeke Duursma en Roelov Kuipers. De avond werd gepresenteerd door jeugdbibliothecaresse Klaasje Herder uit Oosterwolde. In de categorie individuele jeugd tot en met 12 jaar werd Annemieke Jager uit Oldeberkoop eerste en in de categorie volwassenen Christine Mulder uit Wolvega. In deze categorie kreeg Attie Nijboer de aanmoedigingsprijs. In de categorie scholen werd OBS Buttinga uit Oosterwolde eerste, deze gedichten die voorgedragen werden door Mariska Schouten, Ella Dekker en Allesse Eizinga werden geschreven door meester Wim Hunneman. Mariska Schouten van deze school heeft tevens de individuele prijs gewonnen voor wie het mooiste voor kon lezen van de scholen. OBS De Stelling uit Makkinga werd tweede en OBS De Tjongeling uit Oldeberkoop derde. De winnaars ontvingen een geldbedrag. Volgend jaar wordt de Stellingwarver Veurleespries in de bieb in Oosterwolde gehouden. Op de foto van links naar rechts: Ella Dekker, Mariska Schouten en Allesse Eizinga (Buttinga), Annemieke Jager en Christine Mulder, achter Roelov Kuipers, Gerard van Klaveren en Doeke Duursma. (Foto: Lenus van der Broek).