Gratis tweede container in De Knipe en De Heide

Heerenveen - Er heerst grote onvrede over de inzameling van het huishoudelijk afval in het dorp De Knipe en de Heerenveense wijk De Heide.

Op deze plaatsen wordt het huishoudelijk afval eens per drie weken ingezameld, dit in tegenstelling tot de tweewekelijkse inzamelfrequentie in de rest van de gemeente. Reden voor de VVD Heerenveen om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De afwijkende inzamelfrequentie is begin 2014 ingevoerd als onderdeel van een, inmiddels afgeronde, afvalproef waarbij drankenkartons gescheiden werden ingezameld. “Nu deze proef per 1 januari 2015 is beëindigd zou de frequentie van afvalinzameling teruggebracht moeten worden naar een tweewekelijkse inzameling” aldus raadslid Jaap van Veen. Hij vervolgt; “Bovendien zijn de door Omrin gehanteerde tarieven voor de brengvoorziening of de extra container dusdanig hoog dat de inwoners van De Knipe en wijk De Heide onevenredig veel bijdragen in de inzameling van restafval”. Omdat het College momenteel de mogelijkheden onderzoekt van een drie wekelijkse inzameling in de gehele gemeente Heerenveen wil zij de frequentie in De Knipe en De Heide niet wijzigen. De inwoners van De Knipe en De Heide worden wel tegemoet gekomen in de kosten doordat zij vanaf nu een gratis extra container kunnen aanvragen. De huishoudens die inmiddels een tweede restafvalcontainer hebben laten bezorgen kunnen het door hun betaalde bedrag van € 60,- terugkrijgen.