Bussemaker enthousiast over praktijkroute Royal Jongbloed

Heerenveen - ‘Dit is de toekomst van het leren.’ Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) was maandag bij een bezoek aan Royal Jongbloed in Heerenveen zeer lovend over de praktijkroute, waarin tientallen mbo’ers van het Friesland College werken en leren ín het bedrijf.

Vernieuwend mbo wilde de minister zien tijdens haar werkbezoek aan Friesland. In gezelschap van PvdA-gedeputeerde Jannewietske de Vries kwam Bussemaker helemaal aan haar trekken bij Royal Jongbloed. Tijdens een rondleiding door Friesland College-studenten die bij Jongbloed werken als ‘collega’s in opleiding’ (cio), kon zij horen en zien hoe leerzaam een praktijkroute is. Zeventien studenten zijn er, van verschillende opleidingen. Er zijn leermeesters van het bedrijf en docenten van de opleiding, dus dat vergt de nodige organisatie. Het Friesland College en Royal Jongbloed zijn erg blij met het effect van hun praktijkroute, maar op het gebied van de papieren vergt zo’n samenwerking veel heisa. Het is ook een hele nieuwe opzet van het mbo, dus dat vergt veel pionieren. Bussemaker gaf aan er alle ruimte voor te willen geven en kondigde aan dat zij de Inspectie van het Onderwijs graag eens naar Friesland stuurt om in de praktijk te kijken wat de mogelijkheden zijn. “Dit is opleiden met visie en dat zie ik graag,” stelde de minister. Dan heeft de inspectie niet een rol als ‘agent’, maar als ‘critical friend’. Een afspraak met bestuursvoorzitter Liesbeth Vos van het Friesland College werd dan ook pakweg ter plekke gemaakt. “Want we moeten goede ervaringen met elkaar delen.”