Nieuw raadslid GroenLinks Heerenveen

HEERENVEEN - GroenLinks Heerenveen krijgt een nieuw gezicht in de gemeenteraad.

In de raadsvergadering van 18 mei heeft Lolke Eijzenga afscheid genomen als raadslid en is Gerrie Rozema als nieuw raadslid geïnstalleerd. Rozema is momenteel commissielid voor de commissie SAZA (sociale zaken) en Eijzenga commissielid voor de commissie AZ (algemene zaken). Dit zal ook na de positiewisseling zo blijven. Gerrie Rozema is 45 jaar, woont in Akkrum en is werkzaam aan de lerarenopleiding geschiedenis aan de NHL Hogeschool.