Staatssecretaris Van Rijn bezocht Heerenveen

Heerenveen -   Staatssecretaris Martin van Rijn was maandag 8 juni op werkbezoek in Heerenveen.

Het bezoek van de staatssecretaris was in het kader van De Nieuwe Praktijk; hoe geven gemeenten vorm aan de veranderingen in de ondersteuning van de Wmo 2015. Samen met Wmo-wethouder Jelle Zoetendal ging de staatsecretaris op pad. Hij heeft een gesprek bijgewoond tussen de ‘meitinker’ en een inwoner met een ondersteuningsvraag. Ook heeft hij een meitinkersoverleg bijgewoond. Daarna volgde een bezoek aan een zorgboerderij BoerenBlij in Haskerhorne, waar inwoners van Heerenveen van dagbesteding genieten. Aan een kennistafel ging de Staatssecretaris in gesprek met cliënten, vrijwilligers, zorgaanbieders en Participatieraad. Het bezoek werd afgesloten met een diner waarbij bestuurders, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overige partners in de ondersteuning aanwezig waren. "Tevreden" Wethouder Jelle Zoetendal: "We hebben als Heerenveen een gevarieerd programma laten zien hoe de gemeente Heerenveen met haar partners, maar ook zeker met haar cliënten, vrijwilligers en professionals vorm en inhoud geeft aan de nieuwe Wmo-verantwoordelijkheden. We kijken tevreden terug op het bezoek van de Staatsecretaris."