Partijen slaan handen ineen voor dorpshuizen/MFA’s

Heerenveen - Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2015 heeft het CDA een motie samen met de PvdA, VVD, FNP en ChristenUnie ingediend waarin wordt opgeroepen om de  OZB die dorpshuizen/MFA’s betalen terug te laten vloeien in hun exploitatie, vanwege hun bijzondere waarde in de mienskip. De motie is raadsbreed aangenomen.

In 2014 heeft het CDA al meerdere keren zowel schriftelijke als mondelinge vragen gesteld en ook een motie ingediend over de OZB bij dorpshuizen en MFA’s. Ook de PvdA en de FNP hebben hierover in het verleden en recent vragen gesteld. Uit de informatie blijkt echter dat de uitwerking van de financiering van deze gemeenschapsruimten grote verschillen laat zien.

Belangrijke rol

De partijen zijn het er over eens dat de dorpshuizen en MFA’s belangrijk zo niet onmisbaar zijn voor dorpen en wijken. En het belang wordt nog groter vanwege de decentralisaties en  de taken van de mienskip.

Gezamenlijk

De partijen hebben gezamenlijk vastgesteld dat er sprake is van een ongelijkheid. De motie moet deze ongelijkheid voor dorpshuizen en MFA’s wegnemen en de OZB naar de exploitatie van de dorpshuizen/MFA’s laten terugvloeien.