Kerk in Terband heeft nieuwe naam

Terband - De Rotondekerk in Terband heeft een nieuwe naam. Deze nieuwe naam werd op vrijdag 12 juni bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van ‘700 jaar kerkelijke aanwezigheid in Terband’. De Rotonde kerk heeft sinds vrijdag een nieuwe naam: de Terbantster Tsjerke.

De kerkgeschiedenis van Terband begint in 1315. Dan wordt in de historische bronnen voor het eerst  gesproken over een kapel, gewijd aan de heilige Catharina, aan de Pastorielaan in Terband. De huidige kerk dateert uit 1843 en is ontworpen door Thomas Romein. Nadat al een aantal jaren de kerk niet meer werd gebruikt voor de eredienst, werd vijftig jaar geleden  begonnen met de Onderwegdiensten en ontstond ook de nieuwe naam Rotondekerk. Precies veertig jaar geleden werd de kerk door de Hervormde Gemeente van Heerenveen overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Dit weekend weekeind wordt daar op verschillende manieren bij stilgestaan. Na de feestelijke opening op vrijdagavond is zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur de tentoonstelling ‘700 jaar Kerkgeschiedenis in Terband’ te bezoeken. Zondagmorgen is er om 10.00 uur een oecumenische viering met als voorgangers pastoor J. Alferink en ds. P. Nijssen.