Posthuis Theater trekt 15% meer bezoekers uit Sneek

HEERENVEEN -   Het Posthuis Theater in Heerenveen heeft op 1 juli het eerste deel van de voorverkoop-periode afgesloten met 8.300 verkochte kaarten.

Dat zijn 300 meer dan op 1 juli vorig jaar. Het tweede deel van de voorverkoopperiode eindigt op 5 september, wanneer het seizoen echt begint. De ambitie is om dan 10.000 kaarten af te kunnen tikken (vorig jaar waren dat 9.000). De kans is er, want het Heerenveense theater zag de kaartverkoop het afgelopen seizoen opnieuw toenemen, met als opvallend detail 15% meer bezoekers uit Sneek. Na het succesvolle seizoen van 2013/2014, waar het Posthuis Theater de kaartverkoop zag toenemen met 29%, is dat succes niet eenmalig gebleken. Het seizoen 2014/2015 wordt afgesloten met een minimale stijging van 0,5 tot 1 %. In absolute aantallen: 23.124 bezoekers spreidden zich over 100 producties. Het theater bleef op gelijke hoogte ondanks een kleine daling wat betreft het aantal voorstellingen en een uitval van een zestal voorstellingen. Theaterdirecteur Gerard Wolters: “Door ziekte, zwangerschappen en andere oorzaken gingen afgelopen seizoen zes voorstellingen niet door. Wanneer die niet waren uitgevallen, was de teller op 24.000 gekomen en had het Posthuis Theater een groei van 5% mogen noteren. Enkele van die uitgevallen voorstellingen, waaronder de cabaretprogramma’s van Paulien Cornelisse en theatergroep LOS, staan komend seizoen gelukkig opnieuw geprogrammeerd.” “Wat opvalt in de cijfers, is dat er sinds de opening van Theater Sneek geen daling, maar juist een stijging is van het aantal bezoekers uit Sneek en de gemeente Súdwesthoek,”  laat Wolters weten. “Dit jaar werden er 15% meer kaarten verkocht dan het voorgaande seizoen.” Buiten de gemeente Heerenveen, waar 50% van de bezoekers vandaan komt, trekt het Posthuis Theater zoals altijd de meeste bezoekers uit de gemeente Fryske Marren, met name uit Joure, gevolgd door Leeuwarden (de gemeente) en daarna, op enige afstand, de Súdwesthoek en Opsterland. De Stellingenwerven en Smallingerland blijven daarbij iets achter. Van buiten de provincie Fryslân scoort de provincie Groningen het best, en dan met name de stad Groningen. Daarna trekt het Heerenveens theater de meeste bezoekers uit de kop van Overijssel. Op enige afstand volgen Drenthe en Noord Holland, waarvan de helft van de bezoekers uit die provincie woonachtig zijn in Amsterdam. In totaal, inclusief andere activiteiten als schoolvoorstellingen, amateurproducties, presentaties en symposia, noteerde het Posthuis Theater afgelopen seizoen 50.000 bezoeken. Daarmee is wederom een stap gezet in de verbreding van de culturele en maatschappelijke rol die het theater wenst te spelen binnen de Heerenveense samenleving. De bruto omzet kaartverkoop kwam uit op € 400.000,-. Vanuit de statistische berekening van o.a. het CBS en Brand Consultancy ism de Universiteit van Amsterdam kan de economische betekenis van het theater voor de lokale economie vastgesteld worden op ca. €750.000,- per jaar, volgens de directie. Dat niet de hele eigen provincie wordt bereikt, wordt overigens door Wolters betreurd. ,,Ondanks een stevige groei van het aantal bezoekers vanaf Terschelling (300% van 1 naar 4), is het ook dit seizoen weer niet gelukt is om de inwoners van Vlieland en Ameland naar Heerenveen te krijgen. Maar gelukkig heeft onze enige bezoeker van Schiermonnikoog beloofd ook komend seizoen de oversteek weer één keertje te maken.”