Inwoners Oudeschoot slaan bruggen

Oudeschoot - Uit een enquête die in 2014 is gehouden onder de inwoners van Oudeschoot, bleek dat er behoefte is om meer met elkaar in contact te zijn en om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Deze maand vinden daarom verschillende activiteiten plaats voor jong en oud. Dat begon vorige week met een dorpslunch voor alle inwoners.

De lunch vond plaats op het plein van MFA Skoatterhûs. Na een kort openingswoord van Minke van der Veen van De Friese Wouden is gestart met een creatieve activiteit onder leiding van Anita Bouman van Ateliers Majeur. Met vouwblaadje, piepschuim en een satéprikker is een klein kunstwerk gemaakt. De deelnemers mochten een wens schrijven op het kunstwerkje en dit wisselen met een persoon naar keuze. Vervolgens Nieuwe projecten In deze maand start er in Oudeschoot een aantal nieuwe projecten. De eerste is Samen Leven is Samen Doen. Het doel hiervan is een zinvolle dagbesteding creëren voor mensen die iets willen betekenen voor het dorp of een andere inwoner. In samenwerking met de basisschool Skoatterwiis, Caleidoscoop, Ateliers Majeur en Sport Fryslân is een naschools aanbod voor kinderen in de basisschoolleeftijd gestart. Elke maandag, woensdag en vrijdag is de huiskamer open. Op dinsdagmiddag is er een sportieve activiteit en op donderdagmiddag is er een activiteit gericht op kunst en cultuur ondersteunt door Ateliers Majeur. Gezondheidsbevordering Ook is er vanaf nu elke maandagochtend vanaf 10.00 uur een beweegactiviteit in MFA Skoatterhûs. De invulling van deze activiteit is wisselend. Deze maand staat jeu de boule op het programma en in oktober wordt er, in samenwerking met Ateliers Majeur, een dansactiviteit georganiseerd. In het najaar wordt er in samenwerking met de Buurtsuper, diëtistenpraktijk De Friese Meren en Van Smaak, wekelijks een groentesoort voor een laag bedrag aangeboden in de Buurtsuper. Bij deze groente is een recept toegevoegd. De recepten worden samen met de folder van de Buurtsuper en op social media verspreid. Alle activiteiten worden georganiseerd door plaatselijk belang, bestuur Skoatterhûs, de kerk, de Buurtsuper, Skoatterwiis, Kinderwoud, Ateliers Majeur, de GGD, Centrum voor Jeugd en Gezin, Caleidoscoop, Vrijwilliger Servicepunt en De Friese Wouden.